55. гинеколошко-акушерска недељa

Састанак Нефролошке секције
Место: СЛД, Џoрџa Вaшингтoнa 19, Бeoгрaд Време: 03/11/2017, 12 часова Акредитовано под бројем: А-1-1559/17 за лекаре

Више информација
Нефролошка секција
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 03/11/2017, са почетком у 12 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1559/17 за лекаре
Нефролошка секција
  • Место: Хотел ''Tami Residence'', Ниш
  • Време: 12/05/2017, са почетком у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: A-1-1060/17 за лекаре
Нефролошке секције
  • Место: Хотел "Зира" у Београду
  • Време: 28/04/2017, у 11 часова
  • Акредитовано под бројем: A-1-1059/17 за лекаре, слушаоци 4 бода

страна 1 од 1