55. гинеколошко-акушерска недељa

Састанак Нефролошке секције
Место: Свечана сала Медицинског факултета у Нишу Време: 27/04/2018, у 17 часова Акредитовано под бројем: А-1-933/18 за лекаре

Више информација
Нефролошка секција
 • Место: Bianca Event Center, Пирот
 • Време: 15/12/2018, у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2911 за лекаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Нефролошка секција
 • Место: ПД "Кум 1", Немањина 11, Пожаревац
 • Време: 07/12/2018, у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2201/18 за лекаре са 4 бода за учеснике
Нефролошка секција
 • Место: Војномедицинска академија, свечана сала, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 09/11/2018, у 12 часова
Нефролошка секција
 • Место: Свечана сала Медицинског факултета у Нишу
 • Време: 27/04/2018, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-933/18 за лекаре

страна 1 од 1