55. гинеколошко-акушерска недељa

Састанак Нефролошке секције
Место: Свечана сала Медицинског факултета у Нишу Време: 27/04/2018, у 17 часова Акредитовано под бројем: А-1-933/18 за лекаре

Више информација
Нефролошка секција
  • Место: Војномедицинска академија, свечана сала, Црнотравска 17, Београд
  • Време: 09/11/2018, у 12 часова
Нефролошка секција
  • Место: Свечана сала Медицинског факултета у Нишу
  • Време: 27/04/2018, у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-933/18 за лекаре

страна 1 од 1